Komunitní centra pro válečné veterány

Zřizované ministerstvem obrany, které poskytují informace, pomoc a poradenství pro válečné veterány, vojáky i příslušníky bezpečnostních složek, včetně těch co jsou už v záloze nebo výslužbě.

Hlavní činnosti:

- poradenství (zdravotní, psychologické, adiktologické, sociální, duchovní, pracovní, právní, finanční)

- organizace vzdělávacích a sportovních akcí pro válečné veterány, jejich rodiny a veřejnost

- organizace akcí pro hendikepované válečné veterány

- organizace akcí propagujících AČR na veřejnosti, její poslání a tradice

- podpora branných vědomostí, znalostí, dovedností a zdatnosti veřejnosti

- spolupráce se spolky sdružujícími válečné veterány a spolky, které jsou svými cíli činnosti blízké úkolům MO

- spolupráce se zástupci státní správy a samosprávy

- spolupráce s ostatními organizačními složkami MO při zabezpečení činnosti v oblasti péče o válečné veterány

1. Komunitní centrum pro válečné veterány Praha

www.kcvvpraha.cz , telefon, recepce: 732 189 960, sídlí v areálu Ústřední vojenské nemocnice.


2. Komunitní centrum pro válečné veterány Brno

www.kcvvbrno.cz , Tel: +420 720 069 929 (provozní KCVV), adresa: Dobrovského 2549/27c (vchod z ul. Vodova), 612 00 Brno-Královo Pole


2. Komunitní centrum pro válečné veterány Brno

www.kcvvbrno.cz , Tel: +420 720 069 929 (provozní KCVV), adresa: Dobrovského 2549/27c (vchod z ul. Vodova)

612 00 Brno-Královo Pole3. Komunitní centrum pro válečné veterány Olomouc

www.kcvvolomouc.cz , telefony vedoucí KCVV:  973 403 130, Recepce 973 403 131 ,Pracovníci KCVV 973 403 132 

adresa: Třída 1. máje 3, 779 00 Olomouc


Odbor pro válečné veterány MO ČR

www.ovv.army.cz , telefon: 800 111 603, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 - Bubeneč