- Vítejte na našich stránkách -

Spolek na podporu válečných veteránů, z. s.

Hlavní cílem a zároveň účelem 

spolku je podpora a rozvoj všestranných aktivit členů spolku, a to zejména v oblasti: a) vojenství, se zaměřením na demokratické a bojové tradice v armádě a u občanů České republiky, b) podpora vojáků a příslušníků bezpečnostních složek a jejich rodin, zejména novodobých válečných veteránů, c) ve spolupráci se státními a územními orgány napomáhat při obnově, zřizování a udržování památníků, čestných pohřebišť a jiných památných míst bojů československých a českých vojáků, a to jak v České republice, tak i v zahraničí a hlavně vybudování důstojného památníku, vojenského hřbitova, připomínající padlé naše vojáky od roku 1990, ale i všechny československé a české vojáky/-ně padlé v předchozích válkách, d) výchova mládeže a obyvatelstva k ochraně přírody, vlastenectví a v branně sportovních aktivitách, podpora dalších volno časových aktivit mládeže, e) podpora a propagace Armády České republiky a Aktivní zálohy Armády České republiky, f) udržování a obnova vojenských tradic g) pořádání sportovních, branných a střeleckých akcí, h) pořádání vzpomínkových, kulturních a společenských akcí (se zaměřením na body a, b, c, d, e), pořádání výstav, kulturních a propagačních akcí, i) spolupráce s historickými ústavy, školami a jinými institucemi při zpracování dějin a jejich využití ve výuce a výchově, j) navazování a prohlubování styků s obdobnými zahraničními organizacemi válečných veteránů a jejich prostřednictvím hájit zájmy České republiky, k) poskytování sociální a humanitární výpomoc členům, zejména válečným veteránům a vdovám po nich a pozůstalým, l) prosazování oprávněné nároky vojáků a příslušníků bezpečnostních složek a jejich rodin, zejména novodobých válečných veteránů, u státních a samosprávných orgánů, zejména v sociálních a zdravotních otázkách a při jejich úplné společenské rehabilitaci.

Připravované

projekty